Proces napełniania instalacji chłodniczej pompy ciepła

Proces napełniania instalacji przebiega wtedy następująco. Butla stoi na wadze i jej aktualna waga zostaje wyzerowana. Następnie z klawiatury wprowadza się taką ilość czynnika, jaka ma być wprowadzona do instalacji. W trakcie napełniania można wtedy na bieżąco odczytywać ilość czynnika, jaka wypłynęła z butli do układu i dodatkowo mamy sygnał akustyczny informujący o dojściu do granicy napełniania.

Samo napełnianie powinno się odbywać po stronie cieczowej układu chłodniczego. Butla powinna być odwrócona do góry dnem, aby wprowadzać czynnik chłodniczy w postaci ciekłej. Uwaga ta nie dotyczy specjalnych butli, które mają rurę zasysającą umieszczoną na dnie. Nie zaleca się gwałtownego otwarcia zaworu na butli. Niespełnienie tego wymogu to niebezpieczeństwo uszkodzenia stacji manometrów, a nawet elementów układu chłodniczego.

Proces napełniania instalacji chłodniczej pompy ciepła powinien przebiegać następująco:

  • zamontowanie stacji manometrów w odpowiednie miejsca układu chłodniczego (przyjęto jako zasadę, że wąż czerwony podłączany jest po stronie wysokiego ciśnienia, czyli za sprężarką, natomiast wąż niebieski przyłączany jest po stronie ssącej sprężarki);
  • połączenie stacji manometrów z pompą próżniową (wąż żółty);
  • połączenie stacji manometrów z butlą czynnika chłodniczego;
  • kolejne odessanie (wytworzenie próżni) we wszystkich wężach i w samej stacji manometrów;
  • wytwarzanie próżni w samym układzie chłodniczym (należy to czynić naprzemiennie poprzez wąż wysokiego i niskiego ciśnienia)postawienie butli na wadze i wyzerowanie wskazania;
  • powolne napełnianie układu chłodniczego do wymaganej ilości czynnika (wagowo).

 

Może się zdarzyć, że podczas napełniania nie da się wprowadzić wymaganej ilości czynnika chłodniczego. Powody tego mogą być różne, na przykład niska temperatura zewnętrzna lub mała ilość czynnika w butli. W takim przypadku pomaga wstawienie butli do naczynia z ciepłą wodą albo krótkotrwałe uruchomienie sprężarki, która wytworzy odpowiednie podciśnienie i wyssie czynnik z butli. W takim przypadku trzeba być niezmiernie czujnym i nie zagapić się, bo łatwo wtedy przekroczyć wymaganą ilość czynnika.